RE-utdanning i barnehagepedagogikk

Alba Barnehager har i 3 år arrangert en videreutdanning for pedagoger som jobber inspirert av Reggio Emilias tilnærming til barnehagepedagogikk. Utdanningen har vært arrangert i samarbeid med Norsk Reggio Emilia Nettverk (NREN) og Reggio Emilia Institutet i Stockholm. I løpet av disse 3 årene har 150 barnehageansatte gjennomført og alle yrkesgrupper har vært representert. Vi ønsker å trekke fram Rana kommune spesielt, som har vært vertskommune i 2 år. Der har 75 ansatte i private og kommunale barnehager fullført. Utdanningen har også vært arrangert i Stjørdal, Lillehammer og på Jessheim, og det har vært deltakere fra Bodø i nord til Sandnes i sør.

Albas Reggio Emilia-inspirerte pedagogutdanningen tar sikte på at deltakerne og virksomhetene de kommer fra, skal få en dypere forståelse for hva det kan være å arbeide inspirert av Reggio Emilia i Norge. Utdanningen bygger på erfaringer fra Reggio Emilia Institutet i Stockholm, samt de erfaringer som Norsk Reggio Emilia Nettverk og lokale Reggio Emilia-inspirerte nettverk i Midt-Norge har gjort seg.

Som hovedregel må du være utdannet barnehagelærer eller ha annen tilsvarende utdanning for å søke. Vi åpner likevel for at fagarbeidere som har jobbet inspirert av Reggio Emilia over lang tid kan søke. Vi gjør oppmerksom på at forelesninger og litteraturstudier vil ligge på et akademisk nivå tilsvarende en videreutdanning for barnehagelærere. Styrere anbefales å søke sammen med ansatte som er i daglig arbeid i barnegruppe.

Utdanningen går over tre semester. Det legges opp til 7 samlinger på totalt 18 dager. Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. I tillegg kommer tid til litteraturstudier og arbeid med pedagogisk dokumentasjon.

Oppstart for ny utdanning: tidligst våren 2017

Pris: 30.000,-

Kursledelse: Per Bernemyr

Har du spørsmål om utdanningen kan du ta kontakt på post@albagruppen.no, eventuelt ringe daglig leder, Håvard Matberg: 906 70 846

 

 


Utdanning

Alba arrangerer kurs og foredrag som er relavante for barnehager i vår tid. Vi er særlig opptatt av Reggio Emilias pedagogiske erfaringer, og bidrar gjerne til at andre for økt forsåelse for verdiene vi deler med de kommunale barnehagene i Reggio Emilia.

Alba ønsker å bidra til utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet og som arena for demokrati. I tillegg til at vi tilbur en Reggio Emilia-inspirert pedagogutdanning, kan vi også tilby kurs i temaer som pedagogisk dokumentasjon, prosessorientert arbeid med barn, rommet som den tredje pedagog, verdien av gjenbruksmaterialer i det pedagogiske arbeidet og hundrespråklighet.

Enkelte av våre barnehager tar også i mot studiebesøk.

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud: post@albagruppen.no