Mer tid til å være med barna

scroll ned

Vår barnehage

Alba driver en barnehage i Norge. Vårt utgangspunkt er at alle barn har rett til å være en del av en lærende organisasjon.

Barnehagepedagogikk i vår tid baserer seg på helt andre forutsetninger enn for bare noen tiår tilbake. Vi får stadig mer kunnskap om barn, og samfunnet endres raskt. Vår pedagogiske praksis tar utgangspunkt i at mennesker lærer både individuelt og i gruppe, og at det å lære sammen med andre er den mest kvalifiserte formen for læring. Vi er overbevist om at barn har en sterk drivkraft og et fantastisk potensiale for oppdagelser, utforskning og læring.

Våre barnehager er ulike og vektlegger ulike ting, men vi etterstreber å ha noen felles verdier som kobler oss sammen. De fleste søker inspirasjon fra Reggio Emilias kommunale barnehager. Er du interessert i hvordan vi tolker Reggio Emilias pedagogiske er faringer, tar flere av våre barnehager i mot studiebesøk.

Du finner kontaktinformasjon og lenker til barnehagenes hjemmesider under kontakt i menylinja.